Home » AV

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Meutte.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. 

1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER Meutte
Kevin Ceulemans
Langstraat 14E
2260 Westerlo 
BelgieĢˆ
Email: hello@meutte.com
Ondernemingsnummer: BE0566940919

2 BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. 

3 AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

3.1
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via hello@meutte.com.
Indien dit niet tijdig (binnen 14 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden. 

3.2
Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld. 

4 HERROEPINGSRECHT
Art. 4
Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Retourkosten zijn voor eigen rekening. 

5 BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit Bancontact, KBC, ING, Belfius, iDeal of bankoverschrijving. Wanneer de betaling niet afgerond is, zal de bestelling ook niet behandeld worden. 

6 UITVOERING / VERZENDING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het afronden van de betaling. De verzending gebeurt binnen 2-3 werkdagen via post. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

7 GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. 

8 BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend.